trang chủ tin tức xe Tổng hợp các trường hợp không cần phải đăng ký biển số định danh?

Tổng hợp các trường hợp không cần phải đăng ký biển số định danh?

Những trường hợp không cần phải đăng ký biển số định danh? Lệ phí đăng ký biển số định danh là bao nhiêu? Mời độc giả tham khảo bài viết dưới đây.

04 trường hợp không cần phải đăng ký biển số định danh

Căn cứ Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA, có 04 trường hợp không cần phải đăng ký biển số định danh, vẫn có thể tham gia giao thông, bao gồm:

- Xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi.

- Xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R”.

- Xe đã đăng ký biển 3 số mà không thuộc trường hợp phải cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe; đăng ký sang tên, di chuyển xe.

- Xe đã đăng ký biển 4 số mà không thuộc trường hợp phải cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe; đăng ký sang tên, di chuyển xe.

Ngoại trừ trường hợp đầu tiên được định danh mặc định, các trường hợp còn lại được đăng ký biển số định danh khi chủ xe có nhu cầu.

Lệ phí đăng ký biển số định danh

Mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông được thực hiện như sau:

Đơn vị tính: đồng/lần/xe

Lưu ý:

- Tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú ở khu vực nào thì nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo mức thu lệ phí quy định tương ứng với khu vực đó.

Đối với trường hợp cấp chứng nhận đăng ký, biển số xe ô tô trúng đấu giá cho xe mới, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông, như sau: Đăng ký cấp giấy chứng nhận, biển số tại khu vực I áp dụng mức thu lệ phí tại khu vực I; đăng ký cấp giấy chứng nhận, biển số tại khu vực II và khu vực III áp dụng mức thu lệ phí tại khu vực II.

- Đối với xe ô tô, xe mô tô của công an sử dụng vào mục đích an ninh đăng ký tại khu vực I hoặc đăng ký tại Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an thì áp dụng mức thu tại khu vực I.

- Trị giá xe mô tô làm căn cứ áp dụng mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông là giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm đăng ký.

(Nguồn: https://baoquocte.vn/nhung-truong-hop-khong-can-phai-dang-ky-bien-so-dinh-danh-257958.html#google_vignette)

xe mới về

City Car